برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (377)

6-12-6-2- دلالت قاعده1216-13- کیفیت اجرای خیار غبن1237- 1- نتیجه گیری1287-2- پیشنهادات140منابع141چکیدهعنوان : جایگاه غبن در استفای نامشروع به لحاظ فقهی و حقوقی مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد دانشجو : غلامحسین کیانیتقریباً در همه نظام های ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (376)

?-2-2- شرکای اقتصادی59?-2-3-رابطه اقتصادی آمریکا و پاکستان بعد از پایان جنگ سرد تا200166?-2-4- قراردادها68?-2-5-کمک ها68?-2-6- تحریم ها68?-2-7- نتیجه69فصل چهارم : تاثیرحادثه11سپتامبر برروابط آمریکا و پاکستان4-1- بخش اول :تأثیر حادثه 11 سپتامبر بر روابط آمریکا و ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله b (375)

چکیده:نقش صنعت حمل‌ونقل دریایی در تبادلات تجاری بین‌المللی و پیشرفت سریع و روند رو به رشد این صنعت به جایگاهی رسیده است که توسعه حمل‌ونقل به‌عنوان اصلی‌ترین سیستم توسعه همه‌جانبه در کشورها شناخته‌شده، و در ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (374)

فصل دوم: ادبیات پژوهشمقدمه162-1-یادگیری سازمانی172-1-1-تعاریف یادگیری172-1-2-نظریه یادگیری سازمانی202-1-3-مدل های یادگیری :22 سایت منبع 2-1-3-1-یادگیری انطباقی222-1-3-2-یادگیری آینده نگر232-1-3-3-یادگیری از راه عمل232-1-4-مدل های یادگیری سازمانی:252-1-5-نقش سازمان یادگیرنده:352-1-6-فرآیند یادگیری در سازمان یادگیرنده382-1-7-موانع یادگیری سازمانی402-1-8-ابعاد یادگیری سازمانی432-2-توانمندسازی452-2-1-مقدمه452-2-2-تعاریف و مفاهیم ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (372)

2-2-1-12-1- جمع آوری محصولات……………………………………………………………………………………………………46 2-2-1-12-2- حمل و نقل……………………………………………………………………………………………………………………46 2-2-1-12-3- درجه بندی و استاندارد کردن…………………………………………………………………………………………..47 2-2-1-12-4- بسته بندی……………………………………………………………………………………………………………………..48 2-2-1-12-5- انبارداری محصولات کشاورزی………………………………………………………………………………………..492-3- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….51 2-3-1- مطالعات خارجی انجام شده در زمینه بازاریابی…………………………………………………………………………………51 2-3-2- مطالعات داخی انجام ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (370)

3-1- مقدمه473-2- تحقیقات رونهار573-3- تحقیقات یانگ و هوانگ613-4- تحقیقات یانگ و منگ633-5- تحقیقات سولیوان و هاراکه653-6- تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با پیش بینی ترافیک66فصل چهارم : روش تحقیق4-1- مقدمه704-2- تعریف سنگینی ترافیک714-3- پیامدهای سنگینی ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (367)

1) فرهنگ‌سازمانی فرهمند:352) فرهنگ‌سازمانی وسواسی:353) فرهنگ‌سازمانی پرهیزکننده:354) فرهنگ‌سازمانی سیاسی شده:355) فرهنگ‌سازمانی دیوان سالارانه:352-1-1-4- ابعاد فرهنگ سازمانی372-1-1-5- ویژگی فرهنگ‌سازمانی382-1-1-6- عوامل مؤثر بر شکل‌گیری فرهنگ‌سازمانی3810-1-1-7- کارکردهای فرهنگ‌سازمانی392-1-2- جوسازمانی41 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (366)

2-2-11-6- دستگاه لنفاوی 202-2-11-7- دستگاه دفع ادرار 202-2-11-8- دستگاه گوارش212-2-11-9- دستگاه عصبی222-2-11-10- غدد درون ریز232-2-11-11- اندامهای حسی232-2-11-11-1- اندام بویایی 232-2-11-11-2- عضو جاکوبسن 242-2-11-11-2- اندام شنوایی 242-2-11-11-3- اندام بینایی 252-2-11-11-4- اندام حفره ای 252-2-11- 15- دستگاه ادامه مطلب…